سرخى فرياد

ساخت وبلاگ
چکیده :             سرخی فریاد  زمان حادثه رویید با نشانه ى دیگر چنین زمانه چه سخت است در زمانه ی دیگر  هزا... با عنوان : سرخى فرياد بخوانید :
            سرخی فریاد

 زمان حادثه رویید با نشانه ى دیگر

چنین زمانه چه سخت است در زمانه ی دیگر

 هزار خنجر کاری به انحنای دلم آه !

 مخوان ترانه مخوان، باش تا ترانه ی دیگر

 بهانه بود مرا شرکت قیام گذشته

 عطش، عطش تو بمان گرم، تا بهانه ى دیگر

 همیشه قلب مرا زخم، زخم کهنه ى کاری

 همیشه دست ترا تیغ فاتحانه ی دیگر

 سکوت در دل این آشیانه ممتد وای

 کجاست منزل امنی، کجاست خانه ی دیگر ؟

 خروش و جوشش دریاچه در کرانه ی من بین

 که این ترانه نبوده است در کرانه ی دیگر

 جوانه سبز نبوده است در گذشته ی این باغ

بمان تو سبزی این باغ، تا جوانه ی دیگر

 زمان حادثه خوش آمدی، سلام به رویت

 که شب نشسته به خنجر در آستانه ی دیگر

 به جان دوست از این تازیانه باک ندارم

 که زخم جان مرا هست تازیانه ی دیگر

 کجاست سرخی فریادهای بابک خرم

 کجاست کاوه ی آزاده ی زمانه ی دیگر؟

شاعر : خسرو گلسرخى

Www.lalazad.blogfa.com

www.fazlollahnekoolalazad.blogfa.com

شبنم...
ما را در سایت شبنم دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : دوشنبه 24 مهر 1396 ساعت: 10:45