شعر خدا

ساخت وبلاگ
.

                شعرِ خدا

 ابليس ! اى خداى بديها ! تو شاعرى

 من بارها به شاعريت رشك برده ام

 شاعر تويى كه اين همه شعر آفريده اى 

 غافل منم كه اين همه افسوس خورده ام

عشق و قمار شعر خدا نيست، شعر توست

 هرگز كسى به شعر تو بى اعتنا نماند

 غير از خدا كه هيچ يك از اين دو را نخواست

 در عشق و در قمار كسى پارسا نماند

زن شعر توست با همه مردم فريبى اش

 زن شعر توست با همه شور آفريدنش

 آواز و مى كه زاده ى طبع خدا نبود

 اين خوردنش حرام شد آن يك شنيدنش !

 در بوسه و نگاه تو شادى نهفته اى

 در مستى و گناه تو لذّت نهاده اى

 بر هر كه در بهشت خداى طمع نبست

 دروازه ى بهشت زمين را گشاده اى

 اما اگر تو شعر فراوان سروده اى

 شعر خدا يكى ست ، ولى شاهكار اوست

 شعر خدا غم است، غم دلنشين و بس

 آرى ، غمى كه معجزه ى آشكار اوست !

 دانم چه شعرها تو گفته اى او نگفت

 يا از تو بيش گفت و نهان كرد نام را

 اما اگر خدا و تو را پيش هم نهند

 آيا تو خود كدام پسندى كدام را ؟

شاعر : نادر نادرپور

Www.lalazad.blogfa.com

Www.fazlollahnekoolalazad.blogfa.com

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 21 مهر 1396 ساعت: 7:28