مهربان تر از برگ

ساخت وبلاگ
.

            مهربان تر از برگ

ای مهربان تر از برگ ! در بوسه های باران

بیداری ستاره در چشم جویباران

آیینه ی نگاهت پیوند صبح و ساحل

لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران

بازا که در هوایت خاموشی جنونم

فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران

ای جویبار جاری ! زین سایه برگ مگریز

کاین گونه فرصت از کف دادند بی شماران

گفتی : به روزگاران مهری نشسته گفتم 

بیرون نمی توان کرد حتی به روزگاران

بیگانگی ز حد رفت ای آشنا ! مپرهیز 

زین عاشق پشیمان سرخیل شرمساران

پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند 

دیوار زندگی را زین گونه یادگاران

وین نغمه ی محبت بعد از من و تو ماند

تا در زمانه باقی است آواز باد و باران

شاعر : محمدرضا شفیعی کدکنی

Www.fazlollahnekoolalazad.blogfa.com

Www.lalazad.blogfa.com

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : يکشنبه 16 مهر 1396 ساعت: 10:44