دختر زشت

ساخت وبلاگ
چکیده :           دختر زشت  خدايا ! بشكن اين آیينه ها را كه من از ديدن آیينه سيرم مرا روى خوشى از زندگى نيست... با عنوان : دختر زشت بخوانید :
          دختر زشت 

خدايا ! بشكن اين آیينه ها را

كه من از ديدن آیينه سيرم

مرا روى خوشى از زندگى نيست

ولى از زنده ماندن نا گزيرم

از آن روزى كه دانستم سخن چيست

همه گفتند : اين دختر چه زشت است

كدامين مرد او را مى پسندد؟

دريغا ! دخترى بى سرنوشت است

چو در آيينه بينم روى خود را

در آيد از درم غم با سپاهى

مرا روز سياهى دادى اما ...؛

نبخشيدى به من چشم سياهى

به هر جا پا نهم از شومى بخت ....،

نگاه دلنوازى سوى من نيست

از اين دلها كه بخشيدى به مردم

يكى در حلقه ى گيسوى من نيست

مرا دل هست اما دلبرى نيست

تنم دادى ولى جانم ندادى

به من حال پريشان دادى اما

سر زلف پريشانم ندادى

به هرجا ماه رويان رخ نمودند

نبردم توشه اى جز شرمسارى

خزيدم گوشه اى سر در گريبان

به درگاه تو ناليدم به زارى

چو رخ پوشم ز بزم خوب رويان

همه گويند : او مردم گريز است

نميدانند زين درد گرانبار

فضاى سينه ى من ناله خيز است

به هر جا همگنانم حلقه بستند

نگينش دخترى ناز آفرين بود

ز شرم روى نا زيبا در آن جمع ...،

سر من لحظه ها بر آستين بود

چو مادر بيندم در خلوت غم

ز راه مهربانى مى نوازد

ولى چشم غم آلودش گواهست

كه در اندوه دختر مى گدازد

به بام آفرينش جغد كورم

كه در ويرانه هم نا آشنايم

نه آهنگى مرا تا نغمه خوانم

نه روشن ديده اى تا پرگشايم

خدايا ! بشكن اين آيينه ها را

كه من از ديدن آيينه سيرم

مرا روى خوشى از زندگى نيست

ولى از زنده ماندن ناگزيرم

خداوندا ! خطا گفتم ببخشاى

تو بر من سينه اى بى كينه دادى

مرا همراه رويى نا خوشايند

دلى روشنتر از آيينه دادى

مرا صورت پرستان خوار دارند

ولى سيرت پرستان مى ستايند

به بزم پاكجانان چون نهم پاى

در دل را به رويم مى گشايند

ميان سيرت و صورت خدايا !

دل زيبا به از رخسار زيباست

به پاس سيرت زيبا كريما !

دلم بر زشتى صورت شكيباست

     شاعر : مهدی سهیلی

Www.lalazad.blogfa.com

Www.fazlollahnekoolalazad.blogfa.com

شبنم...
ما را در سایت شبنم دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : يکشنبه 2 مهر 1396 ساعت: 12:04