رمز آشنا

ساخت وبلاگ
رمز آشناى معنى

رمز آشناى معنى هر خيره سر نباشد

طبع سليم فضل است ارث پدر نباشد

غفلت بهانه مشتاق خوابت فسانه مايل

بر ديده سخت ظلم است گر گوش کر نباشد

افشاى راز الفت بر شرم واگذاريد

نگشايد اين گره را دستى که تر نباشد

بر آسمان رسيديم راز درون نديديم

اين حلقه شبهه دارد بيرون در نباشد

خلق و هزار سودا ما و جنون و دشتى

کانجا زبى کسى ها خاکى بسر نباشد

چين کدورتى هست بر جبهه ى نگين ها

تحصيل نامدارى بى دردسر نباشد

امروز قدر هر کس مقدار مال و جاه است

آدم نميتوان گفت آنرا که خر نباشد

در ياد دامن او مائيم و دل تپيدن

مشت غبار ما را شغل دگر نباشد

نقد حيات تا کى در کيسه ى توهّم

آهى که ما نداريم گو در جگر نباشد

آن به که برق غيرت بنياد ما بسوزد

آئينه ايم و ما را تاب نظر نباشد

پيداست از ندامت عذر ضعيفى ما

شبنم چه وا نمايد گر چشم تر نباشد

گردانده گير (بيدل) اوراق نسخه ى وهم

فرصت بهار رنگست رنگ اينقدر نباشد

شاعر : بيدل دهلوى

Www.lalazad.blogfa.com

Www.fazlollahnekoolalazad.blogfa.com

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : يکشنبه 2 مهر 1396 ساعت: 12:04