عندليب

ساخت وبلاگ
             عندليب 

گر به این‌گرمی است آه شعله‌زای عندلیب

شمع روشن می‌توان‌کرد از صدای عندلیب

آفت هوش اسیران برق دیدار است و بس

می‌زند رنگ‌گل آتش در بنای عندلیب

پنبه ى شبنم به‌گوش غنچه داغ لاله شد

بیش از این نتوان شنیدن ماجرای عندلیب

عشق را بی‌دستگاه حسن شهرت مشکل است

از زبان برگ گل بشنو نوای عندلیب

جای آن دردى که چون سنبل به رغم باغبان

ریشه درگلشن دواند خار پای عندلیب

دلبران را تنگ دارد فکر صید عاشقان

غنچه سر تا پا قفس شد از برای عندلیب

مطلب عشاق از اظهار هم معلوم نیست

کیست تا فهمد زبان مدعای عندلیب

ریشه ى دلبستگی در خاک این‌گلشن نبود

رفت‌گل هم در قفای ناله‌های عندلیب

مانع قتل ضعیفان جز مروت هیچ نیست

ورنه از گل کس نخواهد خونبهای عندلیب

در چمن رفتیم ساز ناله سیر آهنگ شد

جلوه ى گل ‌کرد ما را آشنای عندلیب

آه مشتاقان نسیم نوبهار یاد اوست

رنگها خفته‌ است بیدل در صدای عندلیب

شاعر : بيدل دهلوى

Www.lalazad.blogfa.com.

Www.fazlollahnekoolalazad.blogfa.com

عندليب,...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : يکشنبه 2 مهر 1396 ساعت: 12:04